Meer over Het Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord
Het Parijs Akkoord is een internationale afspraak tussen landen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen met het oog op de klimaatproblemen. Ook Nederland heeft dit akkoord in 2015 ondertekend. Vervolgens hebben verschillende organisaties, in opdracht van het Kabinet, aan zogenoemde ‘klimaattafels’ meegewerkt aan een nationaal Klimaatakkoord. Zo heeft BOVAG meegedacht met en meegeschreven aan het plan van de Mobiliteitstafel. BOVAG heeft hierbij een realistisch en nuchter geluid vanuit de branche laten horen. Immers, wat op papier goed klinkt, moet in de praktijk wel werken en haalbaar zijn. Daarom pleit BOVAG voor betaalbare en (in de praktijk) werkbare maatregelen, minimale marktverstoring, betrouwbaar overheidsbeleid en beperken van overbodige regeldruk. Vlak voor het zomerreces heeft het Kabinet een besluit genomen over deze plannen en zijn de maatregelen voor CO2-vermindering in Nederland gepubliceerd.

Wat zijn nu concreet de plannen en hoe zijn ze tot stand gekomen? Wat gaat er de komende tijd gebeuren, wat doet BOVAG en wat zult u zelf merken van de klimaatplannen? Op 20 september krijgt u antwoord op al deze vragen! BOVAG maakt een analyse van de klimaatplannen, die wordt op 20 september uitgedeeld.